18 Αυγούστου 2013

Ιστορικά στοιχεία

Διποταμία 21 Νοεμβρίου 1985
Αριθ. Πρωτ.1306


ΘΕΜΑ:  Παρέχονται στοιχεία

       Σε απάντηση της από 29 Οκτωβρίου 1985 επιστολής σας, σας παρέχουμε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το χωριό σας Καλή βρύση με την προυπόθεση ότι τα περιεχόμενα στοιχεία μας μπορεί να μη είναι τόσο συγκεκριμένα καθότι δεν είμαστε τόσο απόλυτα βέβαιοι.
1. Το χωριό σας είχε 70 οικογένειες.
2. Οι συγχωριανοί σας ασχολούντο με την κτηνοτροφία-λίγη γεωργία και οι περισσότεροι ήσαν οικοδόμοι.
3. Είχε το χωριό σας περί των 1500 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γής.
4. Είχε δυο παντοπωλεία και ένα καφενείο.
5. Ένα σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης.
6. Ήταν ξεχωριστή κοινότητα μέχρι το έτος 1952.
7. Είχε δυο εκκλησίες και τρία παρεκκλήσια.
8. Τις προμήθειές τους τις κάνανε από Καστοριά και Νεστόριο.


Πρόεδρος της κοινότητας
Νίκος Ζορπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου